Visie & beleid

Bij de invulling van cultuureducatie streven veel scholen naar een programma op maat. Het onderwijsprogramma moet kinderen de mogelijkheid bieden hun creatieve talent te ontplooien. Daarnaast kunnen ze hun kennis op het gebied van kunst, erfgoed en media te ontwikkelen, en die kennis verbinden met kennis op andere gebieden die ze al hebben. Deze invulling binnen het onderwijsprogramma is gericht op persoonsvorming en de ontwikkeling van sociaal-emotionele en motorische vaardigheden.

Ga je zelf een visie of een beleidsplan maken? Op deze pagina vind je inspiratie in de vorm van voorbeeldbeleidsplannen, maar ook een stappenplan voor het maken van een beleidsplan. Verder vind je hier onder meer het format cultuurbeleidsplan en checklist cultuurbeleidsplan.


Materialen & werkvormen

Op deze pagina vind je allerhande materialen om tot een goed beleidsplan voor cultuureducatie te komen.

Meer lezen

Hier lees je meer over wat visie en beleid nu precies zijn, hoe je die het beste formuleert en op welke manier je je doelen kan bereiken.

Inspiratie

Hoe maak je een cultuurbeleidsplan voor je school? Doorloop stap voor stap hoe je dit het beste kunt aanpakken en bekijk diverse voorbeelden.