Inspiratie

Hoe maak je een cultuurbeleidsplan voor je school? Als je bezig bent met het opstellen van een cultuurbeleidsplan, weet je vaak wel ongeveer wat daarin moet komen, wat de plaats van cultuur binnen het onderwijs is en hoe je cultuur kunt aanbieden in een doorlopende lijn… Maar niet iedereen kan deze ideeën omzetten ineen heldere visie.

Bekijk deze documenten en doorloop stap voor stap hoe je dit het beste aan kunt pakken.

Op zoek naar inspiratie? Bekijk dan eens de cultuurbeleidsplannen en visiestukken van scholen die hun ideeën al hebben uitgewerkt.


Aan de slag met creativiteitsontwikkeling

Wil je aan de slag met creativiteitsontwikkeling? Lees hier meer.

Voorbeelden van cultuurbeleidsplannen

Hier vind je een een ruime selectie met voorbeelden van cultuurbeleidsplannen. 

Kansenkaart SIEN

Deze routekaart gidst je door de vragen die je helpen om de kansen voor cultuureducatie helder te krijgen.

Voorbeelden uitstippelen routes

Bekijk hier voorbeelden van hoe andere Limburgse scholen hun route naar betere cultuureducatie hebben uitgestippeld.

Voorbeeld vier doeken met invalshoeken

Op dit overzicht kan je de vier verschillende invalshoeken op cultuureducatie als middel bekijken.

Op zoek naar een een gezamenlijke visie op cultuureducatie

Hier vind je voorbeelden van gezamenlijke visies op cultuureducatie die passen bij de school

Stappenplan voor concretisering aanpak cultuureducatie

Dit stappenplan helpt bij het concretiseren van een aanpak voor cultuureducatie. 

Inventarisatie 't Kempke

Bekijk hier de resultaten van een inventarisatie van de bestaande culturele activiteiten op basisschool ’t Kempke.

Meerderweert: bestuursbrede visie op cultuureducatie

Bekijk hier de bestuursbrede visie van de scholen van stichting Meerderweert op cultuureducatie.

Visie-oefeningen

Deze oefening helpt je om de visie van je school op cultuureducatie te stimuleren als collectief verhaal. 

Voorbeeld: visie op cultuuronderwijs (ICC)

Dit voorbeeld uit onze methode voor ICC’ers formuleert een visie op cultuureducatie.

Format beleidsplan

Dit format helpt je op weg om een visie en een beleidsplan te formuleren.

Gespreksdocument directeur

Ben je cultuurcoördinator en ga je op gesprek bij je directie? Dit document helpt je met voorbereiden.

Voorbeelden van doelen voor cultuureducatie

Bekijk hier voorbeelden van inhoudelijke, educatieve, ervaringsgerichte en ontwikkelingsgerichte doelen. 

Handleiding bij het schrijven van een cultuurplan

Deze handleiding is een handige basis als je een cultuurplan voor jouw school wilt schrijven.

Filmpje: Waar haak jij aan?

In dit filmpje vind je allerlei aanknopingspunten om na te denken over het inzetten van cultuur in de klas.

De vier V's

De vier V’s (vasthouden, verminderen, versterken, verminderen) kunnen je helpen om keuzes te maken bij het bepalen van je visie.

Voorbeeld basisschool Lambertus

Basisschool Lambertus bracht de huidige situatie en programma voor cultuureducatie in kaart.