Materialen & werkvormen

Op deze pagina vind je allerhande materialen om tot een goed beleidsplan voor cultuureducatie te komen. Zo vind je hier een formulier om de nulmeting op jouw school te doen, maar ook verschillende tools voor een inventarisatie van de bestaande situatie en de gewenste situatie op jouw school. Wat gebeurt er nu? Wat kan er beter, en hoe kunnen we dat beleidsmatig bereiken?

Je vindt hier manieren waarop je je routes kan uitstippelen om tot een plan te komen, en ook een checklist die je helpt om duidelijk te hebben waar een cultuurbeleidsplan aan moet voldoen.


Checklists cultuureducatie

Bij het bepalen van je visie op cultuureducatie, kunnen deze checklists helpen.

Scenario bepalen

Welke scenario’s zijn er voor cultuureducatie, en wat houden ze precies in?

Stappenplan cultuurbeleidsplan

Dit stappenplan helpt je een cultuurbeleidsplan te maken voor je school.

Format beleidsplan

Dit format helpt je op weg om een visie en een beleidsplan te formuleren.

Format Cultuurplan

Deze handleiding is een handige basis als je een cultuurplan voor jouw school wilt schrijven.

Format Hee hier past cultuur!

In welke activiteiten van onze school zou cultuureducatie een plek kunnen krijgen?

Kompas Cultuuronderwijs

Voor ICC’ers die bezig zijn met een beleidsplan voor cultuuronderwijs, is er nu het Kompas Cultuuronderwijs.

Stippel je route uit

Deze route helpt je stap voor stap om van een wens tot het integreren van cultuureducatie te komen tot een concrete visie.

Teamoefening visieontwikkeling

Met die ‘cultuurmuurtje‘ kan je helder krijgen welke visie jouw team heeft op cultuureducatie.