Meer lezen

Om goed beslagen ten ijs te komen als je een visie op cultuur of een cultuurbeleidsplan gaat opstellen of aanpassen, is het goed om je in te lezen. Wat is de beste manier om een beleidsplan op te stellen? Hier vind je het stappenplan van LKCA dat je hierbij helpt. Wil je werken aan je visie, alvorens tot een beleidsplan te komen? Ook daarover lees je hier meer. Daarnaast vind je hier de hoofdstukken over wat visie en beleid nu eigenlijk zijn uit onze methode voor ICC’ers, evenals de hoofdstukken over het uitzetten en formuleren van van visie en beleid.


Informatie over ICC-cursus

Lees hier alles over de ICCcursus die SIEN biedt.

Handleiding bij het schrijven van een cultuurplan

Deze handleiding is een handige basis als je een cultuurplan voor jouw school wilt schrijven.

Dossier ICC hoofdstuk 7: Visie en beleid op papier

Dit hoofdstuk biedt je handvatten voor het formuleren van visie en beleid.

Dossier ICC hoofdstuk 6: samen visie en beleid uitzetten

In dit hoofdstuk behandelen we hoe je het verzamelde materiaal verwerkt tot een visie- en beleidstekst.

Dossier ICC hoofdstuk 5: beleid

In dit hoofdstuk gaan we nader in op het wat en hoe van beleid.

Dossier ICC hoofdstuk 4: Visie

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de bestemming: een visie op cultuureducatie.

Hard(t) voor Cultuur

Hier vind je de in 2014 herziene versie van het rapport Hard(t) Voor Cultuur uit 2003.

Stappenplan cultuurbeleidsplan

Hoe maak je een cultuurbeleidsplan voor je school?

Tien stappen voor visievorming

Waar moet je allemaal aan denken bij het formuleren van een visie op cultuureducatie?

Visieontwikkeling en cultuurbeleidsplan

Lees hier uitgebreid over de stappen van visieontwikkeling en hoe je tot een beleidsplan komt.

Doelen voor cultuureducatie

Bij welke kerndoelen en doelstellingen hoort cultuureducatie?