Materialen & werkvormen

Om grip te krijgen op je evaluatie en borging vind je hier een aantal handige materialen. Zo helpt ons A3-blad Meerjarenplan onderwijsstichtingen kwaliteitskaders ontwikkelen en implementeren, en helpt ons formulier je om zicht te krijgen aan welke kerndoelen is gewerkt, zowel binnen als buiten leerdomeinen.


Formulier: aan welke kerndoelen heb je voldaan?

Aan welke vakspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen heb je voldaan?

A3 Tool besturen als Kwaliteitsinstrument

Met deze tool kunnen schoolbesturen beleid en uitvoering van cultuureducatie op inzichtelijke wijze met elkaar kunnen verbinden

Checklist evaluatie

De checklist evaluatie kan je voor en tijdens een evaluatie helpen het overzicht te bewaren.