Cultuureducatie

Ga je met cultuureducatie op school aan de slag?

Op deze pagina vind je informatie over, tips voor en voorbeelden van cultuureducatie en hoe je dat concept kan inzetten voor jouw school.

Hét doel van cultuureducatie was in het verleden om kinderen kennis laten maken met alle disciplines binnen cultuureducatie. Dit leidde uiteindelijk tot ‘eeuwigdurende kennismaking’, die minder effect had dan cultuureducatie zou kunnen hebben. Steeds meer wordt er gesproken over cultuureducatie met kwaliteit, die, gekoppeld aan visie en beleid, een kwalitatieve bijdrage levert aan het onderwijs en de brede ontwikkeling van kinderen.

Scholen onderzoeken binnen SIEN manieren waarop cultuureducatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, en wel door:

  1. Het curriculum (lesstof, lessen, activiteiten) te verbreden met cultuur
  2. Het curriculum (lesstof, lessen, activiteiten) te verrijken met cultuur
  3. Het curriculum (lesstof, lessen, activiteiten) te vervangen door cultuur

Dé definitie van cultuureducatie die voor jullie werkt, hangt af van factoren als jullie visie op onderwijs, strategische ontwikkelpunten, (leerling)populatie en speel/leeromgeving.

Bij het onderwerp cultuureducatie vind je naast informatie, ook inspiratie, voorbeelden en materialen om zelf een gefundeerde basis voor cultuureducatie op school te ontwikkelen.

Begeleiding daarbij krijgen kan ook. Neem daarvoor contact op met de Helpdesk.