Inspiratie

Niemand begint uit het niets: voor ieder plan is inspiratie nodig. Ook voor het invulling geven aan een groot begrip als cultuureducatie. Het helpt om mee te kijken: daarom laten we scholen aan het woord. Zij vertellen over de manier waarop ze cultuureducatie hebben geconcretiseerd, en hoe ze 21e-eeuwse vaardigheden bevorderen met cultuureducatie, waarbij burgerschaps- en cultuuronderwijs centraal staat.

Verder vind je hier de vier invalshoeken op de manier waarop cultuur als middel in de klas kan worden gebruikt, maar ook tastbare lesvoorbeelden en inspirerende filmpjes over bijvoorbeeld de hersenontwikkeling van kinderen en de manier waarop scholen creativiteit kunnen bevorderen.

Genoeg inspiratie opgedaan? Bekijk dan ons lesmateriaal en werkvormen, of lees verder.


Kijkwijzer voor Kwaliteit

Deze Kijkwijzer voor kwaliteit kan je helpen bij het vormgeven van goed cultuuronderwijs op jouw basisschool.

Volledige reisgids SIEN

SIEN neemt je graag mee op reis langs de mogelijkheden die cultuureducatie biedt.

Filmpje: 'Fli Fla Flow over cultuureducatie'

Doen is de beste manier van leren’. Bekijk deze Fli Fla Flow over het belang van cultuureducatie voor kinderen.

Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs

Deze brochure helpt je op weg om lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader in de praktijk te brengen.

Begrippenkader cultuureducatie

In die begrippenkader kan je duidelijk zien in welke categorieën cultuuronderwijs te verdelen valt, en wat voor middelen je daarbij kan gebruiken.

Filmpje: Waar haak jij aan?

In dit filmpje vind je allerlei aanknopingspunten om na te denken over het inzetten van cultuur in de klas.

Filmpje: Onderwijs 21e eeuw vaardigheden

13 pilotscholen in Limburg gaan op zoek naar de oplossing voor het grote vraagstuk HOE vorm te geven aan de 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie.

Filmpje: Impuls muziekonderwijs

OJBS het Maasveld in Tegelen gaat drie jaar lang werken aan het verbeteren van het muziekonderwijs.

Filmpje: Ken Robinson over het veranderen van onderwijsvisie

Dit getekende filmpje van Ken Robinson gaat over de wereldwijde verandering van de visie op onderwijs.

Filmpje Ken Robinson 'Do schools kill creativity?'

In dit getekende filmpje gaat Ken Robinson in op de vraag: ‘Helpen scholen de creativiteit om zeep?’

School aan het woord: wij kiezen voor cultuur en 21e eeuw vaardigheden

Deze school kiest ervoor om cultuureducatie in te zetten voor de ontwikkeling van 21e-eeuw vaardigheden.

School aan het woord: wij kiezen voor de koppeling met M.I.

Deze school gebruikt cultuureducatie als middel voor de ontwikkeling van Meervoudige Intelligentie. 

Voorbeeld Vier doeken met invalshoeken

Bekijk hier op welke 4 manieren je cultuureducatie in kan zetten als middel.

Voorbeeldvragen bij het bepalen van cultuureducatie op school

Bekijk hier vragen van deelnemers aan onze cursussen voor ICC’ers.

Filmpje: Mark Mieras over de hersenen

In dit filmpje gaat wetenschapsjournalist Mark Mieras in op de vragen wat intuïtie en creativiteit precies zijn.

Filmpje: 'Vier invalshoeken voor cultuureducatie'

In ons filmpje zie je de vier invalshoeken van waaruit cultuureducatie in het leerplan kan worden ingezet.

Filmpje: 'Cultuureducatie maakt slimmer!'

Bekijk hier een filmpje door Jan & Ko Kunsteducatie over het belang van cultuureducatie.

Aanleiding voor cultuur op maat (SPOLT)

Bekijk hier de aanleiding voor de ontwikkeling van cultuur op maat bij SPOLT.

Filmpje: 'De docent van de 21e eeuw‬‬'

Dit mooie filmpje gaat over de vraag: ‘Hoe bereid ik mijn leerlingen voor op de 21e eeuw?’