Het team: inspiratie & draagvlak

Om als ICC’er ook maar enigszins tot verandering te komen op het gebied van cultuureducatie, kan je niet zonder de steun van je team. Op welke manieren kan je het team betrekken bij het opstellen van een visie voor cultuureducatie? Hoe kan je iedereen net zo enthousiast krijgen als jijzelf over cultuureducatie, en ervoor zorgen dat iedereen goed samenwerkt. Waar liggen de verschillende passies van de leden van je team? Hoe zien zij cultuureducatie als middel voor zich?

Daarvoor is het noodzakelijk draagvlak te creëren binnen je team voor cultuureducatie. Daarbij helpen wij je graag. Op deze pagina’s vind je inspiratie en concrete hulp over de drie stappen daarvoor:

1. Enthousiasmeren
2. Inventariseren
3. Presenteren