Materialen & werkvormen

Ga je aan de slag met je team over cultuureducatie? Deze materialen kunnen je helpen in het proces. Zo vind je hier een werkblad om duidelijk te krijgen hoe je team de taakverdeling voor zich ziet, maar ook voorbeelden van eerdere teamsessies over cultuureducatie op andere scholen.


Verklaring facilitering uren ICC'er

Dit formulier kan dienen als sjabloon voor een verklaring dat cultuurcoördinatoren hun 55 uur gefaciliteerd krijgen.

Observatievragen presentatie cultuurplan

Deze observatievragen dienen om goed te kijken naar een presentatie van een cultuurplan van een van je medecursisten.

Voorwaarden en richtlijnen voor presentatie van het cultuurplan

Hier vind je aan welke voorwaarden de presentatie van het cultuurplan moet voldoen, en tips daarvoor.

Formulier taakverdeling

Dit formulier kan je helpen duidelijk te maken wie er in je team welke taak uitvoert op het gebied van cultuureducatie.

Tips plan van aanpak bij inspiratie

Wil je als school een inspiratiesessie organiseren? Dat kun je zelf doen of hulp vragen bij SIEN. 

Brainstormen: 'Kijk eens door een andere bril'

Hier vind je onze brainstormoefening om cultuureducatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Visie-oefening

Deze oefeningen helpen je om de visie van je school op cultuureducatie te stimuleren als collectief verhaal.

Mindmap definitie cultuureducatie

Een goede manier om te komen tot een definitie van cultuureducatie is een woordspin of mindmap