Inspiratie

Benieuwd hoe andere scholen het aanpakken als het aankomt op het opstellen van een begroting en taakverdeling voor cultuureducatie? Op deze pagina vind je allerhande voorbeelden hiervan. Ook van taakomschrijvingen, samenwerkingen en netwerken. Daarnaast vind je hier handige tips voor het werven van fondsen en het financieren van je projecten.


Routekaart cultuureducatie

Deze routekaart gidst je door het proces om een activiteit voor cultuureducatie te regelen.

Discussiestellingen ICC'ers

Deze discussiestellingen kunnen helpen bij een reflectiebijeenkomst voor ICC’ers.

Taakomschrijving BCC'er

Bekijk hier de taakomschrijving van een BCC’er van Meerderweert.

Begroting, financiering & fondsenwerving

Hier vind je tips voor je jaarbegroting, financiering en fondsenwerving.

Voorbeeld taakomschrijving cultuurcoördinator

Bekijk hier een voorbeeld van een taakomschrijving voor ICC’ers.

Taakomschrijving

Met een heldere taakomschrijving weten jij en je collega’s wat ze wel en niet kunnen verwachten.

Voorbeeld kwaliteitskaart

Met een kwaliteitskaart van je schoolteam kan je onderzoeken of je kwaliteiten kan ‘ruilen’.

Oefening budgetteren

Oefening: het verkennen van diverse soorten budgetten en wat uit welk potje betaald moet/kan worden.

Voorbeeldvragen organisatie en financiën  

Dit zijn vragen die je kan stellen over organisatie en financiën.