Meer lezen

Hoe zit dat eigenlijk met geldbronnen? Wat voor overheidsregelingen zijn er precies voor de financiering van kunst en cultuur? Wat is een lumpsum nou precies? En hoe stel ik een redelijk budget voor cultuureducatie? Antwoorden op die vragen vind je hier. Daarnaast vind je op deze pagina een viertal hoofdstukken uit onze opleidingsmethode voor ICC’ers, over onder meer begroten en communicatie. Ook vind je hier het netwerk van trainers in Limburg duidelijk in kaart gebracht.


Dossier ICC hoofdstuk 24: communicatie en publiciteit

Dit hoofdstuk biedt je tips om communicatie en publiciteit goed aan te pakken.

Dossier ICC hoofdstuk 23: Samenwerkingsverbanden en netwerken

In dit hoofdstuk zetten we uiteen welke rol samenwerkingsverbanden en netwerkbijeenkomsten
kunnen spelen.

Dossier ICC hoofdstuk 22: Taken & taakverdeling

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe een heldere taakomschrijving je een sterke basis kan geven.

Dossier ICC hoofdstuk 20: Budgetteren en begroten

Dit hoofdstuk gaat over wat er nodig is om een begroting te maken.

Dossier ICC hoofdstuk 19: Geldbronnen

In dit hoofdstuk worden enkele financiële bronnen voor cultuuronderwijs op een rij gezet.

De laatste mogelijkheden

Het LKCA verzamelt landelijke subsidieregelingen, fondsen en vervoerssubsidies.