Portfolio

Het aanleggen van een portfolio helpt je enorm om in de toekomst nieuwe projecten te beginnen. Een portfolio is een persoonlijke (soms digitale) map, waarin je beschrijft wat je kan, waaruit dat blijkt en hoe je jezelf verder wil ontwikkelen. Voor ICC’ers heeft een portfolio twee doelen:

  • Je kunt je directeur laten zien wat je hebt geleerd en wat je in je mars hebt
  • Het helpt je om na te denken over wat je hebt bereikt en wat je in de komende tijd wil leren

Op deze pagina’s lees je meer over hoe je een portfolio kan opbouwen, waar het goed voor is en kan je inspiratie opdoen. Ook vind je concrete aanwijzingen om zelf een portfolio te bouwen.