Meer lezen


Meer over reflectie

Download hier een document met links en boektitels over reflectie en kwaliteiten.

Reflecteren en zelfreflectie

Lees hier meer over reflecteren en zelfreflectie in de context van cultuureducatie.

Dossier ICC hoofdstuk 3: Persoonlijke betrokkenheid

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de invulling van je rol als cultuurcoördinator.

Dossier ICC hoofdstuk 22: Taken & taakverdeling

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe een heldere taakomschrijving je een sterke basis kan geven.

Dossier ICC hoofdstuk 2: Passie?

In dit hoofdstuk onderzoeken we de motor van ons handelen: passie en inspiratie.

Dossier ICC hoofdstuk 2: Inspiratie?

Lees alles over inspiratie in dit tweede hoofdstuk van het Dossier ICC