Talentontwikkeling

Leerling & Leerkracht

Op deze plek vind je alles over talentontwikkeling bij jezelf en kinderen! Handvatten om op onderzoek te gaan naar hoe talenten te ontdekken en ontplooien.

Bij talenten kun je denken aan uitblinkende eigenschappen of sterren die dansen op het ijs! Maar in dit geval spreken we met name over het soort talenten dat in ons allemaal zit. Talenten waardoor wij de wereld en onszelf begrijpen en ontdekken, talenten die ons helpen beter te leren of inzicht te krijgen in iets.

Bij de een vraagt inzicht krijgen in wiskunde een hele andere benadering dan bij de ander. Waar het ene kind graag met cijfertjes werkt en inzicht verwerft, leert het andere kind juist liever met afbeeldingen, woorden en poëzie. De vraag en uitkomst kunnen in beide gevallen hetzelfde zijn, maar de weg er naartoe kan verschillen. Ieder mens heeft een unieke natuur om zich dingen eigen te maken of juist zijn eigen dingen te ontplooien.

Het mooie is dat cultuureducatie sterk kan bijdragen aan de ontwikkeling hiervan omdat het zo persoonlijk kan zijn en het gevoel raken. Cultuur als middel kan gebruikt worden om juist de specifieke talenten van ieder mens aan te spreken en dat maakt het zo bijzonder toepasbaar in het onderwijs.

Als leerkracht kun je handvatten gebruiken (zie voorbeelden www.bijsien.nl) en/of zelf ontwikkelen die toepasbaar zijn op de leerlingen in je klas of groep. Daarmee kun je bijdragen aan talentontwikkeling van de leerling en wordt je onderwijs nog meer op maat. Daar komt bij dat als je eerst je eigen talent ontdekt dat je wellicht hiermee ook je leerlingen kunt inspireren.

Als je zelf een bijzondere interesse of hobby hebt en deze kunt gaan toepassen in je lessen in de klas, zien leerlingen jouw passie en de verbinding met de lesstof. Dat opent deuren en samen krijg je dan nog meer plezier in het ontdekkend en ervarend leren. Hoe veelzijdiger (dus ook met cultuur) je lesstof aanbiedt hoe groter de kans dat je het kind breed zal prikkelen waardoor dingen beter onthouden en begrepen kunnen worden. Daarmee komen we uit bij meervoudige intelligentie zoals in het schema hieronder. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere.

Herinnering, onthouden en emotie

Iets herinneren en emotie houden verband met elkaar. Als leerlingen een prettige emotie voelen bij de herinnering aan bepaalde lesstof omdat deze wellicht indruk heeft gemaakt of hun anderzijds boeide, heb je kans dat de informatie beter onthouden zal worden dan bij een verhaal voor de klas zoals altijd. Als een les heel indrukwekkend is, bijvoorbeeld doordat een scheikundeproefje ineens iets spannends/onverwachts oplevert, zullen kinderen dat nooit meer vergeten. Of als er in de Franse les een docent in de klas met zijn gitaar de kinderen Franse liedjes leert, zal dit niet vergeten worden maar opbrengst van de Franse taal bevorderen.

De combinatie van sfeer, indrukken, spanning, omgeving en aanspreken van talenten maken in welke mate een leerling lesstof zal onthouden en kunnen toepassen. Bij het toepassen van het geleerde, is de picto van 21st century skills (hieronder) een mooie aansluiting. Want lesstof kennen (cognitieve opbrengst) maar ook met inzicht gebruiken (toepassen) vraagt weer ander vaardigheden. Wij gaan ervan uit dat vaardigheden aan te leren zijn, maar ook hier komen specifieke talenten wellicht verschillend naar voren. Cultuur als middel kan hier ook als uitdaging ingezet worden.