Aan de slag met vraaggericht werken

“Je krijgt wat je vraagt!” Een veelgehoorde uitdrukking die zeer waar is gebleken in de praktijk! Het is de basis van co creëren en het begin van alles! Je stelt een vraag en die gaat beantwoord worden, klinkt eenvoudig maar is dat het ook? Om een goed antwoord te krijgen, moet je de juiste vraag stellen, want je krijgt wat je vraagt…

Hoe werkt dat nu eigenlijk?

Een school en een creatieve expert gaan de uitdaging aan om samen een activiteit te ontwikkelen. Uitgangspunt is de vraag van de school. Dit kan gaan over een les uit een methode (rekenen, taal, lezen of wereldoriëntatie), een problematiek in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling of een kans om cultuur in te zetten in de klas (één van de vier invalshoeken).  

De samenwerking berust op het principe dat je samen meer weet. De school heeft verstand van de ontwikkeling van kinderen, de beginsituatie van de kinderen, de leerdoelen die behaald moeten worden en de praktische situatie op school. De creatieve expert heeft verstand van de mogelijkheden die cultuur biedt, is creatief en brengt zijn artistieke ideeën in. Samen ontwikkel je een product.  Hoe? 

Fase 1: inzicht en idee  

Een eerste stap in de samenwerking is het inzoomen op het vraagstuk.  

  • Wat vraagt de school precies?  
  • Wat is de beginsituatie van de leerlingen?  
  • Wat zijn de leerdoelen?  
  • Hoe wordt daar nu aan gewerkt?  
  • Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Wat zijn de eerste ideeën? Wat moet de activiteit opleveren?

Op basis van deze informatie kan de creatieve expert aan de slag met het uitwerken van een concept.

Fase 2: Prototype en testen (optioneel)

Het eerste idee van de creatieve expert wordt voorgelegd aan de school en eventueel getest in de groep. Bijstelling is nog mogelijk.

Fase 3: Activiteit uitvoeren

School en creatieve expert zijn enthousiast over het concept en de activiteit wordt uitgevoerd in de groep. De leerkracht of student observeert, neemt actief deel en houdt zich bezig met het effect van het inzetten van cultuur als middel voor de leerling. Wat kun je leren van de werkwijze van de creatieve expert en wat heb je nodig heeft om deze aanpak zelf toe te passen.  

 

Fase 4: Evalueren activiteit

Is de vraag beantwoord? (Is het probleem opgelost?) Is er doelmatig gewerkt?
In deze fase is er ook aandacht voor de borging van de activiteit. Kan een leerkracht deze activiteit ook zelf uitvoeren of toepasbaar aanpassen? Wat heeft hij of zij daarvoor nodig (competenties, materialen, etc.).  

 Lees hier meer over vraaggericht werken en co-creatie. Doe inspiratie op en bekijk voorbeelden van anderen. Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met de helpdesk.