Wil je jullie cultuureducatie kunnen volgen en borgen?BinK
helpt jou met het borgen van cultuureducatie op jouw school en in je klas.  Jouw cultuuractiviteiten vanaf nu altijd overzichtelijk op één plek! 

Hoe werkt het? De school kiest voorafgaand het schooljaar haar doelen omtrent cultuureducatie. Vul als leerkracht de culturele activiteiten in die je met je klas gedaan hebt en voeg foto’s en video’s toe. Je hebt hierna meteen inzicht in de behaalde doelen. Handig voor inzicht in de groei van het individuele kind, de klas en de school. Tevens kun je het cultuurpaspoort van een kind met de ouders en/of profileer je school delen.  

SIEN heeft in samenwerking met TNOconsultants tevens een kwaliteitsinstrument ontwikkeld, waarmee schoolbesturen beleid en uitvoering van cultuureducatie op inzichtelijke wijze met elkaar kunnen verbinden. Met deze aanpak kunnen schoolbesturen en afgeleiden daarvan op schoolniveau en, als men dat wenst, op groepsniveau hun visie op cultuureducatie ontwikkelen en verankeren in hun strategisch beleidsplan en de schoolplannen.  

Schrijf je gratis in