Ben je op zoek naar de ideale plek voor cultuureducatie op jouw school?


In het verleden was kinderen kennis laten maken met alle disciplines binnen cultuureducatie het doel. Dit leidde uiteindelijk tot ‘eeuwigdurende kennismaking’, met minder effect dan dat cultuureducatie zou kunnen hebben. Scholen binnen SIEN onderzoeken manieren waarop cultuureducatie wel kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, en wel door lessen te verbreden, verrijken of vervangen met cultuur. Er blijken anno 2015 grofweg 4 invalshoeken voor cultuureducatie 

  1. Cultuur inzetten bij de zaakvakken
  2. Cultuur inzetten bij sociaal-emotionele ontwikkeling
  3. Cultuur inzetten bij een specifiek onderwijsconcept
  4. Cultuur inzetten bij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden bij kinderen
Schrijf je gratis in