SIEN

Wat is SIEN?
SIEN is de Limburgse leergemeenschap voor cultuureducatie van 23 onderwijsstichtingen waarbij samenwerken, kennis delen, impuls geven aan vernieuwing en initiatieven verbinden ventraal staat.  Binnen SIEN komt cultuur en onderwijs samen en ontstaan er inspirerende ideeën en initiatieven. SIEN is een platform, zowel digitaal als fysiek, voor bestuurders, directies en leraren . Binnen dit platform worden de resultaten en tools van het programma cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 bewaard en gedeeld.

De komende jaren focust de leergemeenschap zich op drie thema’s:
• Cultuureducatie
• Onderwijs #2032
• Verbinding met wetenschap en techniek

Wie is SIEN?
De volgende onderwijsstichtingen vormen samen SIEN:

– Stichting Akkoord!-po
– Dynamiek Scholengroep
– Stichting Eduquaat
– Stichting INNOVO
– Stichting Invitare Openbaar Onderwijs

– Stichting Kom Leren
– Stichting Kerobei
– Stichting Kindante
– Stichting Meerderweert
– Onderwijsstichting MOVARE
– Stichting Prisma
– Stichting Fortior
– SKO Maasdal
– Stichting Lijn83 Primair Onderwijs
– SPOLT
– SPO Venray
– Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel
– Stichting Martinussschool
– Stichting Swalm en Roer

– Stichting Triade
– OBS De Klimop Nederweert /RBOB De Kempen
– De Wijnberg
– Mikado Gennep

Benieuwd naar alle deelnemende scholen binnen de kennisgemeenschap? Bekijk ons overzicht.